Als Data Scientist zet ik rauwe data om in waardevolle informatie. Daarbij kun je denken aan:

  • Analyse van bestaande data om betere inzicht te krijgen wat er speelt. Door dashboards of ander soort visualisaties.
  • Ontdekken en voorspellen van trends om op basis daarvan beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

Concreet zijn dat bijvoorbeeld:

  • Voorspellingen doen omtrent te verwachten verkopen of prijswisselingen, onderhoud van machineparken, etc.
  • Automatiseren van inschatten van prijzen op basis van eigenschappen van objecten. Denk aan voorspellen van huizenprijzen.
  • Sentimentanalyse van email- en chatverkeer om beter inzicht te krijgen in tevredenheid van klanten en sneller te kunnen inspelen op veranderingen daarin.

Voordat we daarmee aan de slag gaan is eerst van belang een businesscase te maken. Daarbij sparren we over:

  • Welke vragen moeten precies beantwoord worden?
  • Wat is er voor nodig dat ook te kunnen? Welke data moet verzameld zijn/worden? Hoe verzamelen we die? Wie gaat dat doen? Welke infrastructuur is daar eventueel nog voor nodig?
  • Welke andere stappen moeten nog genomen worden? Bijvoorbeeld bij het labelen van bestaande data zodat de modellen ook getraind kunnen worden.

Daarbij brengen we ook in kaart welke zaken ik voor je kan doen en waar we nog andere professionals (intern, extern) voor moeten betrekken.

Als we dat helder hebben dan gaan we over tot opschonen en ordenen van data, het bouwen van modellen en die klaar maken voor productie.

Data is een ‘grillige’ substantie die soms verassingen in zich draagt. Die kunnen we niet allemaal ondervangen. Daarom overleggen we ook goede randvoorwaarden en een structuur om een project tijdig bij te sturen waar nodig.

Dan scheppen we optimale randvoorwaarden voor een succesvol project.

Interesse? Neem gerust contact op om eens te spreken over de mogelijkheden.