Om effectief en efficiënt je dienst of product en service te kunnen leveren, moet je als team kunnen lezen en schrijven met elkaar en met je klanten.

 

Bron: deepdemocracy.nl

Dat is in de praktijk soms best een zoektocht. Ruis en spanning, door rugzakken, werkdruk of miscommunicatie, kunnen zorgen dat je steeds meer energie verliest aan sudderende ergernis en conflicten in plaats van je te kunnen richten op het bedienen van de klant.

 

Deep Democracy in een methodiek waarbij je op een haast sierlijke manier besluiten kunt nemen die door 100% van de groep gedragen worden. Daarbij wordt de wijsheid van de minderheid, die wegvalt bij normale democratische besluitvorming, toegevoegd aan het meerderheidsbesluit om de kwaliteit van het besluit te verhogen en tot echt gedragen beslissingen te komen waar iedereen echt achter staat.

 

Deep Democracy geeft tevens een aantal mooie manieren om te werken met de onderstroom. Onderliggende thema’s worden op organische manier naar het groepsbewustzijn getild waardoor je team veiliger, innovatiever en daadkrachtiger wordt. Nog los van het werkplezier en de verdieping die je als groep rijker wordt.

 

Praktisch

  • Voor het faciliteren van een besluit vanuit de methodiek van Deep Democracy is geen aparte bijeenkomst nodig. Het kan (maar hoeft natuurlijk niet) binnen een bestaand overleg/besluit worden uitgevoerd.
  • Er is de eerste paar keer wat extra tijd nodig om op een nieuwe manier te leren werken. Reken voor de veiligheid een half uur per overleg. Net zoals met vrijwel alles, vergt het een investering aan het begin om er vervolgens de vruchten van te plukken.
  • Is er al veel onderstroom of spanning in je team? Dan plannen we wel een aparte bijeenkomst om alles ruim tijd en aandacht te kunnen geven en het echt op te lossen.

 

Wat levert het op?

  • De kwaliteit van besluitvorming gaat omhoog omdat je alle aanwezige wijsheid en kennis actief betrekt.
  • De snelheid van besluitvorming, bij structureel toepassen, gaat omhoog.
  • De betrokkenheid van het team bij besluiten neemt toe.
  • De veiligheid in de groep verbetert en verdiept.
  • Het aantal benodigde bijeenkomsten of vergaderingen neemt af (hoe structureler de toepassing, hoe minder/korter er vergaderd hoeft te worden).

 

Ik ken Gijs als een zeer betrokken collega. Niet alleen als professional maar ook als mens is hij steeds geïnteresseerd, vraagt, spart en deelt in alle openheid. Gijs heeft een vriendelijke manier van omgaan met mensen en tegelijkertijd weet hij de vinger op de zere plek te leggen. De combinatie van humor en diepgang maakt hem in mijn ogen uniek. Zijn positieve kijk op mensen zorgt voor vertrouwen en openheid. Vanuit positieve bekrachtiging stimuleert hij mensen om met zichzelf en met elkaar aan de slag te gaan.
Saskia van de Laak – adviseur Leiderschap- & Teamontwikkeling, Radboudumc

 

Interesse of nieuwsgierig? Neem gerust contact op om kennis te maken en te kijken wat of we samen wat kunnen vormgeven. Of juist niet. Die uitkomst is net zo prima.