Over wat leiderschap is zijn veel verschillende meningen en visies. Wij gaan uit van faciliterend leiderschap. Triggerende vragen zijn:

 

  • Hoe motiveer ik mensen intrinsiek?
  • Hoe gebruik ik spanning op de werkvloer om een creatief proces in te zetten?
  • Hoe zet ik de wijsheid van alle stakeholders in om tot duurzame resultaten te komen?
  • Hoe blijf ik betrokken en tegelijkertijd wel de leidinggevende?
  • Kun je het nog maken om te gaan bowlen als bedrijfsuitje? En zo ja, hoe vaak?

 

Als het doel is om faciliterend leiding te geven dan kunnen wij je helpen om zuiver te blijven handelen in het spanningsveld van dienen en leiden. Hoe laat je mensen los en houdt je tegelijk de stip op de horizon scherp?

 

Het criterium dat ik bij P&O had neergelegd dat ik een coach zocht die stevig in zijn schoenen moest staan, omdat ik de neiging heb snel de regie over te nemen, bleek bij Gijs op te gaan. Ondanks het (grote) leeftijdverschil hield hij overwicht en bleek de oplossing dichterbij dan gedacht.
Projectsecretaris ZZG Zorggroep

 

Kernprincipes van onze aanpak:

 

  • Alle doekjes winden we er meteen vanaf
  • Verwacht geen adviezen en tips. We dagen je uit op je eigen vermogen
  • Heldere afspraken en resultaten

 

Wil je sparren over wat je wilt bereiken en of/hoe we je daarbij kunnen helpen? Neem gerust contact op.